Thursday, May 13, 2010

GAG'i esindus Austrias

03.-07. maini viibis GAG esindus Comenius projekti PANTA RHEI raames Austrias, Grazi linna Pestalozzi Riiklikus Gümnaasiumis. Esindusse kuulusid õpilased Annely-Anni Monroc, Oskar Põldmaa ja Ines-Issa Villido 10.a klassist, Gloria Paul 10.c ja Hasso Mehide 10.b klassist ning õpetajad Elle Ronk ja Marju Liidja.

Koos projekti partnerkoolide delegatsioonidega Austriast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Ungarist külastati hüdroelektri- ja hüdroenergia keskusi Arnsteinis, Austria pealinna veereservuaari Kaiserbrunnis, Viini ajaloolist veetorni, rahvusvahelise õpilaskonnaga UNESCO Riigigümnaasiumi „Bertha von Suttner“, mille ruumid ja hoone paiknevad laevas, Pestalozzi Riiklikule Gümnaasiumile kuuluvat õuesõppe keskust, tuhandete aastate jooksul vee voolu poolt tekitatud Lurgrotte Peggau koopaid, viibiti Grazi raekojas linnapea vastuvõtul ning osaleti erinevates kunstiõpetuse ja koolieluga seotud töötubades.

Projekti eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust keskkonnasäästlikkusest, tutvuda läbi ekskursioonide ja ühistegevuse vee kasutamise ja tarbimise võimaluste ning problemaatikaga, kasutades selleks erinevate õppeainete võimalusi.

Pildid:
http://public.fotki.com/gustavadolf/comenius-panta-rhei-1/